سرمایه گذاری

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق یک شرکت تعاونی ایرانی با تخصص در زمینه های تجارت داخلی و خارجی،تعمیر و تآمین قطعات فنی مورد نیاز نیروگاهها و ارائه سایر خدمات است که فعالیت خود را برای برآورده کردن نیازهای صنعت آب و برق و نیروگاههای برق آبی و حرارتی آغاز کرده است.درحال حاضر باتوجه به نوپا بودن شرکت در نظر دارد ضمن بکارگیری از متخصصین و کارآفرینان مجرب و قوی و تأمین دستگاه ها و ابزار لازم محیط مناسبی را جهت ارائه خدمات برتر به مشتریان فراهم آورد.اولویت دادن به سرمایه های انسانی و حفظ ایمنی و سلامت آنها از اصول شرکت است.ما به کارکنان خود احترام می گذاریم و با ایجاد فضای رقابتی و درنظر گرفتن تشویق های لازم درتلاشیم فرصت های شغلی جذاب و شرایط امن کاری را به وجود آوریم. شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق با افزایش مستمر توانایی های خود و توجه به نظرات کارفرمایان، هم راستا با نیازهای آنان چنان گام بر می دارد که گویی خود سهام دار آن کار است.