فــراخـوان فــروش ســهام

 

شرکت تعاونی کار آفرینان نسیم آب و برق با اهداف ذیل اقدام به پذیرش عضو جدید می نماید :

  • تسریع در رشد و توسعه تعاونی.
  • افزایش توان مالی شرکت با مشارکت افراد واجد شرایط.
  • هدایت منابع مردمی به بخش های نیرو ، انرژی ، تولیدی ، صنعتی و خدماتی.

موضوع فعالیت

1 – انجام فعالیتهای مدیریت بهره برداری از تاسیسات آبرسانی وانتقال آب و فاضلاب واحداث و نگهداری شبکه های آبیاری و زهکشی و تعمیرات تاسیسات آبی (برقی ،مکانیکی و الکترونیکی)

2 – سایر فعالیتها طبق مفاد مندرج در اساسنامه

افراد واجد شرایط :

تمامی افراد حقیقی با دارا بودن شرایط ذیل :

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
  • عدم ممنوعیت قانونی و حجر
  • دارابودن 18 سال تمام شمسی

جهت مشاهده متن کامل کلیک نمائید.

 

 

تاریخ انتشار :1395/09/28 ساعت : 14:38