فــروش سهــام

 

قابل توجه متقاضیان خریدسهام شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق

شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق با اهداف ذیل اقدام به پذیرش عضو جدید می نماید . اهداف تعاونی:

  • افزایش توان مالی شرکت با مشارکت افراد واجد شرایط.
  • تسریع در رشد و توسعه تعاونی.
  • هدایت منابع مردمی به بخش های نیرو ، انرژی ، تولیدی ، صنعتی و خدماتی.

موضوع فعالیت

انجام فعالیت ها طبق مفاد مندرج در اساسنامه همانند مشارکت در سرمایه گذاری ،بهره برداری،تولید،ایجاداشتغال و بازرگانی می باشد .

فراد واجد شرایط :

تمامی افراد حقیقی با دارا بودن شرایط ذیل :

  • تابعیت جمهوری اسلامی ایران .
  • عدم ممنوعیت قانونی و حجر.
  • دارابودن 18 سال تمام شمسی.

مهلت خرید سهام و شرایط عضویت:

1 – از تاریخ انتشار آگهی به مدت دو ماه.

2 – مبلغ هر سهم ، سه میلیون ریال و تعداد سهام خریداری شده ده سهم (جمعا سی میلیون ریال) می باشد.

3 – افراد متقاضی می بایست جهت خرید ده سهم مبلغ سی میلیون ریال بابت ارزش اسمی ده سهم به حساب جاری شماره 2000.111.1905969.1 (حساب شبا IR400220200001111905969001 ) یاشماره کارت مجازی 9452 -0007 -0870-5029  بنام شرکت تعاونی کارآفرینان نسیم آب و برق واریز نمایند .

4 – خرید سهام و عضویت رسمی و تایید نهایی منوط به حضور فرد متقاضی و ثبت نام و تکمیل فرم درخواست عضویت و صدور گواهینامه موقت سهام است.لذا متقاضیان پس از واریز وجه بادردست داشتن فیش واریزی جهت انجام ثبت نام به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند.

5 – عضویت درسایر تعاونی ها مانع عضویت در این تعاونی نیست .

6 – مدارک لازم جهت ثبت نام : اصل و کپی فیش واریزی ، شناسنامه و کارت ملی .

به اطلاع متقاضیان سازمانی و شرکتهای تولید و انتقال ،بهره برداری از شبکه های آبیاری ، سدونیروگاهها، تعمیرات نیروگاههای برق آبی ،مرکزپزشکی ،آموزشکده صنعت آب و برق خوزستان و ساب که تمایل به تکمیل و یا خرید سهام دارند می رساند بر اساس هماهنگی های انجام شده متقاضیان می توانند از تسهیلات بیست میلیون ریالی و سی میلیون ریالی که شرکتهای مربوطه دراختیارآنها قرار می دهند استفاده نمایند.لذا متقاضیان میتوانند فرم مربوطه را از منوی دانلود وب سایت شرکت تعاونی دریافت و پس از تکمیل به دفتر تعاونی تحویل نمایند.

 

 

تاریخ انتشار :1395/09/28 ساعت : 14:38